1398/08/19 11:00
ديدار بخشدار با مشاور استاندار در امور ايثارگران استانداري
به منظور پیگیری مسقف کردن گلزار مطهر شهدای شهر میلاجرد غریبی بخشدار در روز پنج شنبه مورخ 16/8/98 با امیدی مشاور استاندار در امور ایثارگران استانداری دیدار کرد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved