Portal_background_image

درباره بخش

بخش میلاجرد يكي ازبخشهای شهرستان کمیجان است كه در مجاورت شهرستانهاي بزرگ و پرجمعيت خنداب و همدان بوده كه از دير باز داراي قرابت فرهنگي شهري و مراودات تجاري با مناطق مذكور و شهرستانها و بخش هاي همجوار داشته و با توجه به توسعه راههاي ارتباطي اين ارتباطات بيشتر گرديده است. یکی از قدیمی ترین شهرهای دوران اسطوره ای ایران ، شهر میلاجرد است. طبق مطالعات  انجام شده تاریخچه میلاجرد به 700 سال قبل از میلاد مسیح یعنی حکومت مادها در محدوده هگمتانه بر می گردد.دکتر پرویز ازکایی در کتاب «درگزین تا کاشان» چنین می نگارد : میلاجرد یکی از قدیمی ترین شهرهای مرکزی ایران است که یکی از سرداران ایرانی به نام میلاد گرد آنرا بنا نهاد . در کتاب تاریخ قم بنای این شهر را به میلاد گرگین نسبت داده شده است و آنگونه که بر   می آید شهری بوده است بین اصفهان و همدان و ساوه که با این شهرها برابری می نموده . صاحب فرهنگ معین می گوید: این شهر در هجوم حمله مغول در نواحی مرکزی ایران از بین رفته و بار دیگر با همت اهالی بازسازی شده، و بعد مجدداً در حمله افغان مورد تاخت و تاز آنها قرار گرفت و خراب شد و بعد ها به صورت کنونی درآمد. خرابه های آبادی قدیم و برج و بارو و علائم خندق اطراف آن هنوز باقیست. این خرابیها که بصورت تپه بلندی در سمت غربی میلاجرد هویداست به قلعه تپه معروف است.به نقل از کتاب فوق چنین نوشته شده است: وقتی که شد شهر و نگینی گشت رخشان«میلاد گردش» نام شد در عهد اشکاندر عهد ساسانیش « میلاد گرد» خواندند  وقتی عرب آمد «گ» را بر جیم راندند این شهر «میلاجرد» نامیدندهمچنین روستاهای سوران وطرلان ونهرپشته وغیره نیز دارای سابقه تاریخی  می باشند. به لحاظ قدمت منطقه از نظر تاريخي و فرهنگي  نشان تاريخي بودن بخش مي باشد كه در اين ديار شخصيت هاي ديني ، علمي ، فرهنگي دلسوز و كوشا بوده كه تاكنون شاهد خدمات ارزنده در كشوربوده اند .مطالب ویژه
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری هایوسف غریبی به سمت بخشدار میلاجرد منصوب شد .